Satış Sözleşmesi

UYARI : İlgili yasa gereği lütfen aşağıdaki sözleşme

metnimizi 12 punto ve koyu fontta print ederek okuyunuz. Ayrıca; internet
sitemize üye olan ve alış veriş yapan her müşteri, tarafımızdan düzenlenmiş
olan aşağıdaki satış sözleşmemizin tüm maddelerini başka bir ihbara gerek kalmadan
okumuş ve kabul etmiş sayılır!

STEP DİJİTAL BASKI TEKNOLOJİLERİ DIŞ TİC. A.Ş. MESAFELİ SATIŞ
SÖZLEŞMESİ

İşbu sözleşme 13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme
yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki
gibidir.

MADDE 1 – KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI’nın, ALICI’ya satışını
yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve
teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki
Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.

MADDE 2.1 – SATICI BİLGİLERİ

STEP DİJİTAL BASKI TEKNOLOJİLERİ DIŞ TİC. A.Ş.

GİYİMKENT SİTESİ 19.SK. NO:45  ESENLER/İSTANBUL

TELEFON : 0212 6107120

E-MAIL : info@stepdijital.com.tr

MADDE 2.2 – ALICI BİLGİLERİ

Müşteri olarak www.stepdijital.com.tr alışveriş sitesine üye
olan kişi.

Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas
alınır.

MADDE 3 – SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

Malın / Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli,
rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki
bilgilerden oluşmaktadır

MADDE 4 – GENEL HÜKÜMLER

4.1 – ALICI, Madde 3’te belirtilen sözleşme konusu ürün veya
ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin
tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli
teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 – Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük
süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin
uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya
gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’ya daha önce
bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.

4.3 – Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir
kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı
kabul etmemesininden stepdijital.com.tr sorumlu tutulamaz.

4.4 – stepdijital.com.tr, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz,
siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım
klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

4.5 – Sipariş konusu ürünün teslimatı için bedelinin
ALICI’nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir
nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,
stepdijital.com.tr ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.

4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının
ALICI’nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya
hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans
kuruluşunun ürün bedelini stepdijital.com.tr ‘in ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine
teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde stepdijital.com.tr ‘e gönderilmesi
zorunludur. Bu takdirde kargo bedeli ALICI’ya aittir.

4.7- stepdijital.com.tr  mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen
hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile
sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya
bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme
konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin
engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini
kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 10 gün
içinde kendisine nakten ve defaten ödenir.

4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya
olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli
onarımın yapılması için karşılıklı mutabakat sağlanması koşulu altında
stepteknik’e gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri stepdijital.com.tr tarafından
karşılanacaktır.

MADDE 5 – CAYMA HAKKI

ALICI, sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği
adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (7) gün içinde cayma hakkına
sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Stepdijital’e 
email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri
çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3.
kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün Stepdijital’e gönderildigine ilişkin
kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu
belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI’ya iade edilir.
Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade
edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI
tarafından karşılanır.

Ayrıca, tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca
üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale
getirilen,niteliği itibari ile hızlı bozulma veya son kullanma tarihi geçme
ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile
yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı
biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep
edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden
itibaren 10 gün içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.

Talepleriniz sipariş sonunda belirlemiş olduğunuz teslimat
tipine göre hazırlanmak üzere işleme alınacaktır. İstanbul merkezli
şirketimizden ürünleri direk kendiniz teslim alabilir veya kargo firmalarıyla
gönderim yapılmasını talep edebilirsiniz. Siparişleriniz onaylandıktan sonra en
geç 2 (iki) iş günü sonunda Kargo firmasına teslim edilir. Kargo yoluyla
gönderimlerde kargo masrafı MAL TESLİM ESNASINDA KARGO FİRMASINA ALICI
tarafından ödenecektir.

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret
Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile
stepdijital.com.tr ’in yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm
koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.